Niệm Phật Tiếng Hoa (Amituofo) theo Tịnh Tông Học Hội (Rất Hay) - Phật Âm

Niệm Phật Tiếng Hoa (Amituofo) theo Tịnh Tông Học Hội (Rất Hay) - Phật Âm

4,740 0 0 1 Người đăng: thienthong

Kinh - Chú
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

阿彌陀佛聖號四字四音唱誦版本 希望藉此能讓學人熟悉佛號 時常心念佛 口念佛 身念佛 並深入經藏 了解念佛義理之深奧 升起對佛法的信心 並受持讀誦 為人演說

Đăng bình luận.

Bình luận (1)

  • Tên của bạn Đã thêm A MI ĐÀ PHẬT A MI ĐÀ PHẬT A MI ĐÀ PHẬT A MI ĐÀ PHẬT A MI ĐÀ PHÂT