Niệm Phật Thập Yếu (HT. Thích Thiền Tâm) (Trọn Bộ, 5 Phần) (Rất Hay)

Niệm Phật Thập Yếu (HT. Thích Thiền Tâm) (Trọn Bộ, 5 Phần) (Rất Hay)

17.6k 1 0 0 Người đăng: thienthong

Phần 1 2 3 4 5

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Đọc quyển "Niệm Phật Thập Yếu" của HT. Thích Thiền Tâm (Trọn Bộ, Rất Hay). Bạn vào mạng kết nối dưới đây, để đọc trọn bộ quyển "Niệm Phật Thập Yếu" (HT. Thích Thiền Tâm):http://www.tangthuphathoc.net/tinhdo/niemphatthapyeu-00.htm

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.