Niệm Phật Quả Thật Có Thể Diệt Tội (Có Phụ Đề) - Pháp Sư Tịnh Không

Niệm Phật Quả Thật Có Thể Diệt Tội (Có Phụ Đề) - Pháp Sư Tịnh Không

2,511 0 0 0 Người đăng: thienthong

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

T.Đ:052 - Niệm Phật quả thật có thể diệt tội {+Phụ Đề}URL danh sách phát: http://www.youtube.com/playlist?list=PL52otoxLK6nP8gBe2g4A_j-crHDp6Jm2eDownload Video DivX: https://mega.co.nz/#F!PI9hHIgD!BO4eC04D4RY1soQkKEfreQTịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng02-039-034 -Trích ĐoạnThời gian từ:( 01h37m10- 01h43m48 )Video Hoa ngữ gốc download tại: http://www.amtb.tw/enlighttalk/enlighttalk_find.asp?web_key=1&web_search=大經解Nguồn Việt Ngữ - Biên dịch: Tử Hà - Biên tập: Bình MinhĐây là căn cứ vào ý nghĩa trong Viên Trung Sao nói: "nhất xưng danh hiệu, công đức thượng thả như thử, nhất xưng gia danh, vạn đức tề chương". Nhất xưng, chữ nhất ở đây, chúng ta cần nên chú ý, then chốt là ở chữ này, nhất nghĩa là sao? Nhất là nhất tâm. Nhất tâm nghĩa là thế nào? Nghĩa là không có hoài nghi, không có tạp niệm, thế mới gọi là nhất, là thuần nhất. Nếu chúng ta có hoài nghi, thiệt không? Có thật sự là hay như vậy không? Thế thì không được, có những vọng niệm tạp nhạp ở trong đây, thì không còn linh nữa. Nhất xưng là nhất tâm xưng niệm, vạn đức tề chương. Câu này đoạn trước chúng ta cũng đọc qua rồi, nhất niệm tương ưng nhất niệm Phật, niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật. Nhất niệm này có tương ưng với A Di Đà Phật hay chăng? Chắc chắn là tương ưng, bạn không nên hoài nghi. Vì sao vậy? Vì trong Hoàn Nguyên Quán có nói, một niệm cực kỳ vi tế vừa mới động, thì tốc độ của nó đã châu biến pháp giới. Tuyệt đối không phải là tốc độ của ánh sáng, hay tốc độ của điện từ, không cách nào so sánh với nó được. Ánh sáng mặt trời chiếu đến địa cầu, cần phải 8 phút mới tới nơi, chúng ta khởi tâm một cái lập tức châu biến pháp giới, ánh sáng làm sao so sánh được. Cho nên một niệm vừa khởi lên, thì chư Phật Bồ tát trong biến pháp giới hư không giới, bèn nhận được hết. Bạn cần nên biết chân tướng sự thật này, bạn có sợ không? Đừng tưởng rằng khởi ác niệm lên người khác không biết, thập phương nhất thiết chư Phật Bồ tát, đều biết hết, bạn giấu ai được? Chỉ có thể giấu được chúng sanh ngu si trong lục đạo, vì nó không biết, thậm chí quỷ thần, quỷ thần cũng có ngũ thông, những việc nhỏ, những việc gần, nó có thể biết được một cách rõ ràng, sự việc trong hai ba tháng, nó biết được, hai ba năm thì chưa chắc, thần thông của nó không lớn. Cho nên đôi khi bạn thấy nó nói về kiết hung phước đức rất linh, rất linh nghiệm, đó là gì vậy? Đó là những việc rất gần, nếu nói xa, thì không tin tưởng được. Cho nên niệm Phật thật sự có thể diệt tội, bất luận có hiển lộ rõ ràng hay không, nhưng chắc chắn là diệt tội được, tội của chúng ta không diệt được, là vì một bên chúng ta diệt, một bên lại sanh ra, cho nên miên viễn không bao giờ diệt được là vậy, bên kia diệt, bên này không sanh, thì sẽ diệt được hết, nhất định phải hiểu rõ. Như trong Kinh Địa Tạng nói, Diêm Phù Đề chúng sanh, khởi tâm động niệm không gì chẳng phải là tội. Muốn giải quyết vấn đề này, không có cách nào khác, người xưa dạy chúng ta, "nhất môn thâm nhập, trường thời huân tu", thì sẽ giải quyết được vấn đề. Bạn thật sự có tâm nhẫn nại, bạn thật sự có tâm kéo dài, hạ thủ công phu. Định! Tâm định trên bộ kinh này, tu tập bộ kinh này 10 năm, tâm định rồi, không có những tạp niệm khác, thì hiệu quả sẽ hiển hiện. Bộ kinh này, chúng ta thấy người xưa, hướng dẫn cho chúng ta, thật sự là đệ nhất kinh của đạo Phật, thật sự có thể nói lên Phật Thích Ca Mâu Ni, đến thế gian này, trụ thế 80 năm, giảng kinh thuyết pháp 49 năm, đệ nhất bộ kinh là kinh gì? Đây chính là đệ nhất kinh. Bộ kinh này có thể thay cho tất cả, chỉ cần bạn chịu tin tưởng nó, thật sự thọ trì nó, buông bỏ vạn duyên, nhất tâm đọc tụng, xưng niệm, thì sự thành tựu của bạn rất rất nhanh chóng, thật sự thành tựu nhanh chóng, nghiệp chướng của bạn được tiêu trừ, và trí huệ sẽ hiện tiền

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.