Niệm Phật Để Làm Gì - ĐĐ. Thích Minh Thành

Niệm Phật Để Làm Gì - ĐĐ. Thích Minh Thành

4,849 0 0 1 Người đăng: admin

  • Lưu ý: Vui lòng tạm Dừng Video trước khi chuyển sang nghe Audio.

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Niệm Phật Để Làm Gì - Thích Minh Thành

Đăng bình luận.

Bình luận (1)

  • Nguyễn Tiến Quân Đã thêm Theo những hiểu biết cạn cợt của tôi thì niệm Phật trước hết là để nhớ ơn các vị Phật, Bồ Tát,… Niệm Phật để diệt trừ bản ngã, để thấy mình sao còn kém cỏi quá, từ đó sẽ đoạn được Si, dứt Si thì hết Tham, không Tham đắm thì sao có Sân hận được. Vẫn biết vãng sanh Cực Lạc là mong ước của nhiều người. Nhưng với những người nặng lòng với chúng sanh, có lòng Đại từ bi, thì sao có thể để chúng sanh khổ đau mà mình an vui về Cực Lạc. Theo tôi, chúng ta nên niệm để hiểu lời Phật dạy, học theo Phật, đi theo con đường Ngài đã đi, giúp chúng sanh hết khổ đau ngay tại đây, ngay tại thế giới Ta Bà này, thì đâu cần cầu sanh nơi Cực Lạc xa xôi. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Hạnh, Đại Từ, Đại Bi, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma ha tát