Niệm Một Hồng Danh, Bước Một Bước Chân Đến Phật - Thích Chân Hiếu

Niệm Một Hồng Danh, Bước Một Bước Chân Đến Phật - Thích Chân Hiếu

4,602 0 0 0 Người đăng: thienthong

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Tâm Quy Nhất Trong Thế Giới Phật - Niệm Một Hồng Danh, Bước Một Bước Chân Đến Phật - Quán Sát Khổ Vui, Uế Tịnh - Luận Bảo Vương Tam Muội

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.