Nhụ Mộ Cố Hương - Hòa Thượng Diệu Liên

Nhụ Mộ Cố Hương - Hòa Thượng Diệu Liên

5,823 0 0 2 Người đăng: thienthong

Phần 1 2
Pháp thoại
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Nhụ Mô Cố Hương 1-2 - Hòa Thượng Diệu Liên Chủ Giảng

Đăng bình luận.

Bình luận (2)

  • huỳnh văn sáng Đã thêm NAM MÔ A MI ĐÀ PHẬT CON HUỲNH VĂN SÁNG PD HOẰNG DIỄN CÙNG ÔNG BÀ CHA MẸ TỔ TIÊN ANH CHỊ EM CON CHÁU TRONG GIA ĐÌNH VÀ THÂN TỘC, CÙNG KHẮP PHÁP GIỚI CHÚNG SANH , NẾU CÓ AI THẤY NGHE ĐỀU PHÁT TÂM BỒ ĐỀ CÙNG CON CUỐI ĐẦU QUY Y ĐẢNH LỄ GIEO NĂM VÓC SÁT ĐẤT LẠY NGÀI HOÀ THƯỢNG DIỆU LIÊN. LINH NHAM SƠN TỰ NAM MÔ A MI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A MI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A MI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A MI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A MI ĐÀ PHẬT
  • Tên của bạn Đã thêm CON XIN ĐƯƠC QUY Y CUỐI ĐẦU ĐẢNH LỄ NĂM VÓC ĐẾN NGÀI HT DIỆU LIÊN