Như lý tác ý - niệm - thiền đi - Thích Nhất Hạnh

Như lý tác ý - niệm - thiền đi - Thích Nhất Hạnh

4,296 0 0 0 Người đăng: admin

Phần 1 2

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Thực tập nền tảng - An cư kết đông 2010-2011
Như lý tác ý - niệm - thiền đi
pháp thoại ngày 12-12-2010

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.