Nhạc Thần Chú Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát - Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi (Tiếng Phạn) - Phật Âm

Nhạc Thần Chú Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát - Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi (Tiếng Phạn) - Phật Âm

20.8k 1 0 1 Người đăng: thienthong

Kinh - Chú
Phật Âm, chú
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Buddhist Mantra /Manjussri Mantra /Voice of Ito Kayo /Edited by Gongyo on LinePractical methods and resources to learn and enhance the dynamic Buddhist practice of Mandala Visualization, Sutra Recitation, & Mantra Chanting http://gongyosense.blogspot.com/

Đăng bình luận.

Bình luận (1)

  • bi mat Đã thêm xin duc phat a di da tiep dan con ve the gioi cua ngai
    xin chu phat, chu dai bo tat, chu hien thanh tang che cho phu ho cho con
    NAM MO A DI DA PHAT