Nhạc "Quán Âm Tara Chơn Ngôn" (Tiếng Phạn) - Om Tare Tuttare Ture Svaha - Phật Âm

Nhạc "Quán Âm Tara Chơn Ngôn" (Tiếng Phạn) - Om Tare Tuttare Ture Svaha - Phật Âm

7,153 0 0 1 Người đăng: thienthong

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Om Tare Tuttare Ture Svaha - Ôm ta rê tút ta rê tu rê xóa ha

OM represents Tara's holy body, speech and mind.TARE means liberating from true suffering, the sufferings of samsara, our aggregates being under the control of delusion and karma.TUTTARE means liberating from the eight fears, the external dangers, but mainly from the internal dangers, the delusions, and also karma.TURE means liberating from the ignorance of the absolute nature for the ego. It shows the true cessation of suffering.SVAHA means "may the meaning of this mantra take root in my mind."

Đăng bình luận.

Bình luận (1)

  • QUẢNG KHÔNG Đã thêm ADIDAPHAT CẦU CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI TỤNG TRÚ NÀY ĐƯỢC BÌNH AN KHOE MẠNH !