Nhạc "Chú Dược Sư" (Có Chữ, Tiếng Tây Tạng) (HD) - Phật Âm

Nhạc "Chú Dược Sư" (Có Chữ, Tiếng Tây Tạng) (HD) - Phật Âm

15.4k 0 0 2 Người đăng: thienthong

Kinh - Chú
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

To eliminate not only pain of diseases but also help in overcoming the major inner sickness of attachment, hatred, jealousy, desire, greed and ignorance. Mantra chanted by Khenpo Pema Chopel Rinpoche from the CD 'The Blessing from H.H. Penor Rinpoche for World Peace'. Visit: http://saidivineinspirations.blogspot.com/ or https://www.facebook.com/saidivineinspirations

Đăng bình luận.

Bình luận (2)

  • Tên của bạn Đã thêm Rất hay, tất cả như dừng lại chỉ nghe theo tiếng pháp âm vang vọng
  • Gelong Tenzin Oedok Đã thêm Romanized transliteration of Sanskrit:
    oṃ bhaiṣajye bhaiṣajye mahābhaiṣajya-samudgate svāhā
    ओं भैषज्ये भैषज्ये महाभैषज्यसमुद्ग ते स्वाहा