Người Tu Phật Phải Giữ Giới - Chùa Hội Phước - Bà Rịa - Thích Thanh Từ

Nếu không xem được video, Bấm vào biểu tượng để xem video.

Người Tu Phật Phải Giữ Giới - Chùa Hội Phước - Bà Rịa - Thích Thanh Từ

2,527 0 0 0 Người đăng: admin

  • Lưu ý: Vui lòng tạm Dừng Video trước khi chuyển sang nghe Audio.

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Hòa Thượng Thích Thanh Từ Giảng Đề Tài : "Người Tu Phật Phải Giữ Giới" tại Chùa Hội Phước - Bà Rịa.Website Phật Giáo Tham Khảo : www.chuavn.2ya.com

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.