Ngũ Giới - Thích Thiện Chơn

Ngũ Giới - Thích Thiện Chơn

631 0 0 0 Người đăng: thienchon

  • Lưu ý: Vui lòng tạm Dừng Video trước khi chuyển sang nghe Audio.
Pháp thoại
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Lớp Bồi Dưỡng Luật Học
Bài 1: Giới Pháp Phật Tử Tại Gia
P3. Ngũ Giới
Tỳ kheo Thích Thiện Chơn

Danh Sách Bài Giảng Bồi Dưỡng Luật Học
https://www.youtube.com/playlist?list=PLokDZxJwdQ2HsUMDA9OalHGfu8ic0yiEo

#BoiDuongLuatHoc #ThichThienChon #NguGioi

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.