Ngày đêm an lành - Nhật tụng thiền môn - Thích Tịnh Quang

Ngày đêm an lành - Nhật tụng thiền môn - Thích Tịnh Quang

8,756 0 0 0 Người đăng: admin

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Ngày Đêm An Lành

Nguyện ngày an lành đêm an lành
Ngày đêm sáu thời đều an lành
An lành trong mỗi giây mỗi phút
Cầu ơn Tam Bảo luôn che chở
Bốn loài sinh lên đất Tịnh
Ba cõi thác hóa tòa Sen
Hằng sa ngạ quỷ chứng Tam Hiền
Vạn loại hữu tình lên Thập Ðịa.
Thế Tôn dung mạo như vầng nguyệt
Lại như mặt nhật phóng quang minh
Hào quang trí tuệ chiếu muôn phương
Hỷ Xả Từ Bi đều thấm nhuận.

Nam mô Bụt Thích Ca Mâu Ni
http://langmai.org/phat-duong/thien-mon-nhat-tung/cong-phu-chieu-thu-hai

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.