Ngày 10: Hỏi đáp về các bài kệ - Thông minh và Trí tuệ - Bài kệ của Ngài Huệ Năng | HT Viên Minh - Thích Viên Minh

Ngày 10: Hỏi đáp về các bài kệ - Thông minh và Trí tuệ - Bài kệ của Ngài Huệ Năng | HT Viên Minh - Thích Viên Minh

1,244 0 0 0 Người đăng: ngothanhhien

Pháp thoại
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Ngày 10: Hỏi đáp về các bài kệ - Thấy ra sự thật - Đạo và Đức - Thông minh và Trí tuệ - Đọc chính mình - Tự do và Kỷ luật - Bài kệ của Ngài Huệ Năng - Hồi hướng cho người âm - Có nên đi tu học nước ngoài

Khóa giảng thứ 20 tại Bửu Long của Thầy Viên Minh (online)
#ThayVienMinh

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.