Năng Lực Của Ý Niệm Quá Lớn - Pháp Sư Tịnh Không

Năng Lực Của Ý Niệm Quá Lớn - Pháp Sư Tịnh Không

2,458 0 0 0 Người đăng: thienthong

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

T.Đ: 103- Năng Lực Của Ý Niệm Quá LớnURL danh sách phát:http://www.youtube.com/playlist?list=PL52otoxLK6nM8pQet3NTHjPqG8AjavKsgTịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa- Trích Đoạn : 02-039- 060Tịnh Không Pháp Sư chủ giảngThời gian từ: 01h13m38s14 - 01h18m10s04Chuyển ngữ: Tử Hà - Biên tập: Bình MinhBài giảng Việt Ngữ : Download MP3- MP4 - DivX : https://drive.google.com/folderview?id=0Bz7kUyTNUpcVUWZLUm5hT3dfbEE&usp=sharingNguồn Hoa Ngữ: http://www.amtb.tw/Cho nên chúng ta hiểu rõ chân tướng sự thật rồi, sẽ biết phải nương vào chính mình. Nương vào chính mình được chăng? Chắc chắn là được! Thật sự hiểu rõ đạo lý, thật sự giác ngộ, vì sao? Vì trong tự tánh có trí huệ viên mãn, đức năng viên mãn và trí huệ viên mãn, tướng hảo theo cách nói của thế tục ngày ngay gọi là phước báo, không thiếu thốn điều gì.Vì sao phải minh tâm kiến tánh? Thấy tánh rồi sẽ đạt được hết, quí vị xem, trí huệ khai, thành tựu đức, thành tựu tướng hảo. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện cho chúng ta thấy, ngày nay ta hiểu được, ý niệm có thể chuyển biến tất cả, năng lực của ý niệm rất lớn, ý niệm là chủ tạo vật. Mình từ đâu đến? ai tạo ra mình? ý niệm tạo đó. Ý niệm của mình tạo thành nhân sinh của mình. Nếu ý niệm này là thuần tịnh thuần thiện, thì quí vị thật sự thành Phật rồi. Lợi ích thứ nhất: thân tâm khỏe mạnh, không bệnh tật, già mà không suy, lớn tuổi, sống đến 1-2 trăm tuổi, vẫn còn giống như người trẻ, đây là phước báo, từ đâu mà có? Tự mình tạo nên. Đức Phật dạy chúng ta phương pháp, quí vị học được thì có thể tạo ra như vậy. Tôi đã từng nói rất nhiều lần, nếu quí vị thật sự biết học Phật, những đạo lý trong kinh đức Phật nói, hiểu rõ, ứng dụng được phương pháp đó, học Phật năm nào, quí vị sẽ vĩnh viễn duy trì được trạng thái đó, năm 30 tuổi học Phật, thì năm nào của quí vị cũng là 30 tuổi, sống đến 100 tuổi cũng vẫn là 30 tuổi. Năm 20 tuổi quí vị học Phật, sống đến 100 tuổi vẫn là 20 tuổi, quí vị duy trì được, nếu không duy trì được thì niệm lực này chẳng hay gì, niệm lực có thể tạo nên vũ trụ. Nếu thân mình vẫn chưa được tự tại, vẫn còn chướng ngại, thì sao được? sao có thể nói được? Đức Phật thành Phật cách nào? Nương vào ý niệm, thuần tịnh thuần thiện.

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.