Một Ngày An Lạc: Kỳ 114: Nhẫn nhưng không nhục - phần 4: Pháp đàm vấn đáp - Ban Hoằng Pháp

Một Ngày An Lạc: Kỳ 114: Nhẫn nhưng không nhục - phần 4: Pháp đàm vấn đáp - Ban Hoằng Pháp

3,201 0 0 0 Người đăng: admin

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Một Ngày An Lạc: Kỳ 114: Nhẫn nhưng không nhục - phần 4: Pháp đàm vấn đáp. Giảng sư: Thích Nguyên Hạnh - Thích Quảng Lực - Thích Nữ Tố Liên - Thích Nữ Huệ Liên

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.