Một Ngày An Lạc: Kỳ 089: Ơn thầy - phần 3: Pháp đàm vấn đáp - Ban Hoằng Pháp

Một Ngày An Lạc: Kỳ 089: Ơn thầy - phần 3: Pháp đàm vấn đáp - Ban Hoằng Pháp

3,633 0 0 0 Người đăng: admin

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Một Ngày An Lạc: Kỳ 089: Ơn thầy - phần 3: Pháp đàm vấn đáp. Giảng sư: Thích Nhật Từ - Thích Nguyên Hạnh - Thích Quảng Lực - Thích Thiện Trí - Thích Nữ Tịnh Thường - Thích Nữ Huệ Liên- Thích Nữ Như Ngọc

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.