Một Ngày An Lạc: Kỳ 084: Kiến thức và trí tuệ - phần 1: Pháp đàm vấn đáp - Ban Hoằng Pháp

Nếu không xem được video, Bấm vào biểu tượng để xem video.

Một Ngày An Lạc: Kỳ 084: Kiến thức và trí tuệ - phần 1: Pháp đàm vấn đáp - Ban Hoằng Pháp

3,994 0 0 0 Người đăng: admin

  • Lưu ý: Vui lòng tạm Dừng Video trước khi chuyển sang nghe Audio.

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Một Ngày An Lạc: Kỳ 084: Kiến thức và trí tuệ - phần 1: Pháp đàm vấn đáp. Giảng sư: Thích Nhật Từ - Thích Trí Chơn - Thích Giác Hoàng - Thích Quảng Lực - Thích Nữ Tịnh Thường - Thích Nữ Như Ngọc

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.