Một Ngày An Lạc: Kỳ 076: Hạnh nguyện từ bi của Bồ tát Quán Thế Âm - Phần 2 - Ban Hoằng Pháp

Một Ngày An Lạc: Kỳ 076: Hạnh nguyện từ bi của Bồ tát Quán Thế Âm - Phần 2 - Ban Hoằng Pháp

2,362 0 0 1 Người đăng: admin

Một ngày an lạc
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Một Ngày An Lạc: Kỳ 076: Hạnh nguyện từ bi của Bồ tát Quán Thế Âm - Phần 2 - Thầy Ban Hoằng Pháp thuyết giảng

Đăng bình luận.

Bình luận (1)

  • dang khoa Đã thêm tai sao ni su tố lien lai noi là co chú ma là tà su??? ko nen sdung danh từNEN XEM lai