Một Ngày An Lạc: Kỳ 063: Họa phước vô môn - phần 2 - HT. Thích Minh Chơn

Nếu không xem được video, Bấm vào biểu tượng để xem video.

Một Ngày An Lạc: Kỳ 063: Họa phước vô môn - phần 2 - HT. Thích Minh Chơn

3,363 0 0 1 Người đăng: admin

  • Lưu ý: Vui lòng tạm Dừng Video trước khi chuyển sang nghe Audio.
Một ngày an lạc
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Một Ngày An Lạc: Kỳ 063: Họa phước vô môn - phần 2 - HT. Thích Minh Chơn - Thầy Thích Minh Chơn thuyết giảng

Đăng bình luận.

Bình luận (1)

  • NGUYỄN THỊ YẾN TRINH Đã thêm Video thường xuyên bị dừng rất lâu.