Một Ngày An Lạc: Kỳ 047: Ơn nghĩa đáp đền - phần 4: Pháp đàm vấn đáp - Ban Hoằng Pháp

Một Ngày An Lạc: Kỳ 047: Ơn nghĩa đáp đền - phần 4: Pháp đàm vấn đáp - Ban Hoằng Pháp

2,595 0 0 0 Người đăng: admin

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Một Ngày An Lạc: Kỳ 047: Ơn nghĩa đáp đền - phần 4: Pháp đàm vấn đáp. Giảng sư: TT. Thích Nguyên Tâm, ĐĐ. Thích Minh Hồng,, ĐĐ. Thích Thiện Trí, NT. TN Tố Liên, NS. TN Huệ Liên

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.