Một Ngày An Lạc: Kỳ 045: Giáo dục con cái - phần 4: Pháp đàm vấn đáp - Ban Hoằng Pháp

Nếu không xem được video, Bấm vào biểu tượng để xem video.

Một Ngày An Lạc: Kỳ 045: Giáo dục con cái - phần 4: Pháp đàm vấn đáp - Ban Hoằng Pháp

2,945 0 0 0 Người đăng: admin

  • Lưu ý: Vui lòng tạm Dừng Video trước khi chuyển sang nghe Audio.

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Một Ngày An Lạc: Kỳ 045: Giáo dục con cái - phần 4: Pháp đàm vấn đáp. Giảng sư: ĐĐĐ. Thích Đức Trường, ĐĐ. Thích Quảng Lực, NT. TN Tịnh Thường, NT. TN Tố Liên, NS. TN Như Ngọc, NS. TN Huệ Liên

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.