Một Ngày An Lạc: Kỳ 016: Thái Độ Khoan Dung - phần 4: Pháp đàm vấn đáp - Ban Hoằng Pháp

Một Ngày An Lạc: Kỳ 016: Thái Độ Khoan Dung - phần 4: Pháp đàm vấn đáp - Ban Hoằng Pháp

2,317 0 0 0 Người đăng: admin

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Một Ngày An Lạc: Kỳ 016: Thái Độ Khoan Dung - phần 4: Pháp đàm vấn đáp. Giảng sư: ĐĐ. Minh Hồng, NS. TN Tố Liên, SC. TN Thuần Liên, SC. TN Như Định, SC. TN Viên Thông, SC. TN Huệ Hòa, SC. TN Như Thiện, SC. TN Nhơn Liên, SC. TN Diệu Huệ, SC. TN Diệu Hương

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.