Một Ngày An Lạc: Kỳ 014: Hoan hỷ và tùy hỷ - phần 4: Pháp đàm vấn đáp - Ban Hoằng Pháp

Một Ngày An Lạc: Kỳ 014: Hoan hỷ và tùy hỷ - phần 4: Pháp đàm vấn đáp - Ban Hoằng Pháp

2,763 0 0 0 Người đăng: admin

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Một Ngày An Lạc: Kỳ 014: Hoan hỷ và tùy hỷ - phần 4: Pháp đàm vấn đáp. Giảng sư: ĐĐ. Thích Nhật Từ, ĐĐ. Thích Đức Trường, ĐĐ. Thích Thiện Hỷ, ĐĐ. Thích Thiện Hưng, ĐĐ. Thích Nhuận Tiến, ĐĐ. Thích Chiếu Tính, ĐĐ. Thích Thiện An, ĐĐ. Thích Thiện Trí

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.