Minh Tín Nhân Quả - Pháp Sư Tịnh Không

Nếu không xem được video, Bấm vào biểu tượng để xem video.

Minh Tín Nhân Quả - Pháp Sư Tịnh Không

2,565 0 0 1 Người đăng: thienthong

  • Lưu ý: Vui lòng tạm Dừng Video trước khi chuyển sang nghe Audio.

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Mười loại tâm nghịch sanh tử luân hồi thứ nhất là Phật khuyên bảo chúng ta phải: Minh tín nhân quả, bốn chữ này rất hay minh là trí tuệ không phải mê tín. Đối với chân tướng sự thật bạn phải là cho rõ ràng tường tận, thông suốt thấu đáo, bạn phải chân thật tin tưởng đối với nhân quả này. Phật nói tất cả kinh không rời nhân quả, thế gian pháp không thể thoát khỏi nhân quả, Phật pháp cũng không thể thoát khỏi nhân quả.

Đăng bình luận.

Bình luận (1)

  • thanhtcn Banned Đã thêm Nam Mô A Di Đà Phật!