Ma Tâm Và Ma Sự Của Người Tu (1-2) Tịnh Liên Nghiêm Xuân Hồng

Ma Tâm Và Ma Sự Của Người Tu (1-2) Tịnh Liên Nghiêm Xuân Hồng

4,895 0 0 1 Người đăng: admin

Sách nói
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Ma Tâm Và Ma Sự Của Người Tu (1-2) Tịnh Liên Nghiêm Xuân Hồng - Thầy Tịnh Liên Nghiêm Xuân Hồng thuyết giảng

Đăng bình luận.

Bình luận (1)

  • thuận Đã thêm thưa các thầy con biết 1 câu thế này.... trời muốn diệt ai thì trước tiên... làm cho kẻ đó như thần thánh tài phép .... điều đó làm cho kẻ mang bệnh... tâm thần phân liệt ... như con... thoái chí tu... chỉ muốn sống phàm phu bình thường nhưng...đã mang cái nghiệp vào thân thì đừng trách lẫn trời gần trời xa....a di đà phật