Lược Giải Phẩm Phổ Môn - Thích Bổn Điền - Thích Tâm Minh

Lược Giải Phẩm Phổ Môn - Thích Bổn Điền - Thích Tâm Minh

1,734 0 0 0 Người đăng: admin

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Khóa Tu Học Phật Pháp Úc Châu kỳ 13TT Bổn Điền & TT Tâm Minh chủ giảng đề tài: Lược Giải Phẩm Phổ Môn.Quay Phim:Nguyên Nhật Khánh - Mỹ HạnhNgộ Đại Hùng - Jordan Lê
Editor:Ngộ Đại Hùng - Jordan Lê
Xem thêm hình ảnh khác taị:www.quangduc.comwww.phatgiaoucchau.com

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.