Kinh Vô Lượng Thọ - Phẩm 30 - Phần 2 - Thích Thiện Pháp

Featured Videos

Kinh Vô Lượng Thọ - Phẩm 30 - Phần 2 - Thích Thiện Pháp

1,401 0 0 0 Người đăng: khanhmydo

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Kinh Vô Lượng Thọ - Phẩm 30 ( P2 ) Thuyết giảng: TT Thích Thiện Pháp ( P2 ) Chùa Pháp Thường - Khóa tu phật thất lần thứ 42

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.