Kinh Vô Lượng Thọ (HT. Thích Đức Niệm dịch) (Trọn Bài, 2 Phần) (Mới, Rất Hay) - Thích Trí Thoát tụng

Nếu không xem được video, Bấm vào biểu tượng để xem video.

Kinh Vô Lượng Thọ (HT. Thích Đức Niệm dịch) (Trọn Bài, 2 Phần) (Mới, Rất Hay) - Thích Trí Thoát tụng

15.9k 0 0 4 Người đăng: thienthong

Phần 1 2
 • Lưu ý: Vui lòng tạm Dừng Video trước khi chuyển sang nghe Audio.

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Thầy Thích Trí Thoát tụng "Kinh Vô Lượng Thọ" (HT. Thích Đức Niệm dịch) (Trọn Bài, 2 Phần) (Mới, Rất Hay)

Đăng bình luận.

Bình luận (4)

 • vu thi loan Đã thêm NAM MO A DI DA PHAT
 • hòa Đã thêm nam mô a di đà phật
 • Thiện Thông Banned Đã thêm A Di Đà Phật
  Thầy Thích Trí Thoát tụng "Kinh Vô Lượng Thọ" (HT. Thích Đức Niệm dịch) (Trọn Bài, 2 Phần) (Mới, Rất Hay)
  Bạn vào mạng kết nối dưới đây, để xem toàn bộ "Kinh Vô Lượng Thọ" (HT. Thích Đức Niệm dịch):
  http://www.daophatngaynay.com/vn/ki nh-dien/dai-thua/8343-Phat-Thuyet-Dai-Thua-Vo -Luong-Tho-Trang-Nghiem-Thanh-Tinh-Binh-Dang- Giac-Kinh.html

  Bạn vào 2 mạng kết nối dưới đây, để thỉnh quyển "Kinh Vô Lượng Thọ" (HT. Thích Đức Niệm dịch), có kèm theo đĩa Thầy Thích Trí Thoát tụng "Kinh Vô Lượng Thọ" (HT. Thích Đức Niệm dịch) và 2 mạng kết nối này có cho thỉnh hình tượng Phật A Di Đà và những đĩa Phật Giáo, tất cả hoàn toàn miễn phí, gởi đến tận nơi:
  www.phaphoiniemphat.vn

  hoặc liên lạc qua số điện thoại:
  (+84) 0633 503 617

  http://www.phaphoitinhdo.com/rongketph apduyen.html

  hoặc liên lạc qua email: huedinhus@yahoo.com

  A Di Đà Phật
  Thiện Thông
 • Thiện Thông Banned Đã thêm A Di Đà Phật
  Thầy Thích Trí Thoát tụng "Kinh Vô Lượng Thọ" (HT. Thích Đức Niệm dịch) (Trọn Bài, 2 Phần) (Mới, Rất Hay)
  Bạn vào mạng kết nối dưới đây, để xem toàn bộ "Kinh Vô Lượng Thọ" (HT. Thích Đức Niệm dịch):
  http://www.daophatngaynay.com/vn/ki nh-dien/dai-thua/8343-Phat-Thuyet-Dai-Thua-Vo -Luong-Tho-Trang-Nghiem-Thanh-Tinh-Binh-Dang- Giac-Kinh.html

  Bạn vào 2 mạng kết nối dưới đây, để thỉnh quyển "Kinh Vô Lượng Thọ" (HT. Thích Đức Niệm dịch), có kèm theo đĩa Thầy Thích Trí Thoát tụng "Kinh Vô Lượng Thọ" (HT. Thích Đức Niệm dịch) và 2 mạng kết nối này có cho thỉnh hình tượng Phật A Di Đà và những đĩa Phật Giáo, tất cả hoàn toàn miễn phí, gởi đến tận nơi:
  www.phaphoiniemphat.vn

  hoặc liên lạc qua số điện thoại:
  (+84) 0633 503 617

  http://www.phaphoitinhdo.com/rongketph apduyen.html

  hoặc liên lạc qua email: huedinhus@yahoo.com

  A Di Đà Phật
  Thiện Thông