Kinh Tương Ưng Bộ - Tương Ưng Phạm Thiên - Thỉnh cầu Thế Tôn thuyết pháp - ĐĐ. Thích Minh Thành

Featured Videos

Kinh Tương Ưng Bộ - Tương Ưng Phạm Thiên - Thỉnh cầu Thế Tôn thuyết pháp - ĐĐ. Thích Minh Thành

1,305 0 0 0 Người đăng: admin

  • Lưu ý: Vui lòng tạm Dừng Video trước khi chuyển sang nghe Audio.

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Kinh Tương Ưng Bộ - Tương Ưng Phạm Thiên - THỈNH CẦU THẾ TÔN THUYẾT PHÁP_Thích Minh Thành

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.