Kinh Phước Đức (Có Phụ Đề) - Phật Âm

Kinh Phước Đức (Có Phụ Đề) - Phật Âm

5,521 0 0 0 Người đăng: thienthong

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Kinh Phước Đức:

Đây là những điều tôi được nghe hồi đức Thế Tôn còn cư trú gần thành Xá Vệ, tại tu viện Cấp Cô Độc, trong vườn Kỳ Đà. Hôm đó, trời đã vào khuya, có một thiên giả hiện xuống thăm Người, hào quang và vẻ đẹp của thiên giả làm sáng cả vườn cây. Sau khi đảnh lễ đức Thế Tôn, vị thiên giả xin tham vấn Người bằng một bài kệ:

"Thiên và nhân thao thức
Muốn biết về phước đức
Để sống đời an lành
Xin Thế Tôn chỉ dạy."

Và sau đây là lời đức Thế Tôn:

"Lánh xa kẻ xấu ác
Được thân cận người hiền
Tôn kính bậc đáng kính
Là phước đức lớn nhất.

"Sống trong môi trường tốt
Được tạo tác nhân lành
Được đi trên đường chánh
Là phước đức lớn nhất.

"Có học, có nghề hay
Biết hành trì giới luật
Biết nói lời ái ngữ
Là phước đức lớn nhất.

"Được cung phụng mẹ cha
Yêu thương gia đình mình
Được hành nghề thích hợp
Là phước đức lớn nhất.

"Sống ngay thẳng, bố thí,
Giúp quyến thuộc, thân bằng
Hành xử không tỳ vết
Là phước đức lớn nhất.

"Tránh không làm điều ác
Không say sưa nghiện ngập
Tinh cần làm việc lành
Là phước đức lớn nhất.

"Biết khiêm cung lễ độ
Tri túc và biết ơn
Không bỏ dịp học đạo
Là phước đức lớn nhất.

"Biết kiên trì, phục thiện
Thân cận giới xuất gia
Dự pháp đàm học hỏi
Là phước đức lớn nhất.

"Sống tinh cần, tỉnh thức
Học chân lý nhiệm mầu
Thực chứng được Niết Bàn
Là phước đức lớn nhất.

"Chung đụng trong nhân gian
Tâm không hề lay chuyển
Phiền não hết, an nhiên,
Là phước đức lớn nhất.

"Ai sống được như thế
Đi đâu cũng an toàn
Tới đâu cũng vững mạnh
Phước đức của tự thân."

KINH PHƯỚC ĐỨC Như vầy ta nghe Một thời Thế Tôn Ngự tại Kỳ-Viên tịnh xá Của trưởng giả Cấp-cô-độc Gần thành Xá-vệ Khi đêm gần mãn Có một vị trời Dung sắc thù thắng Hào quang chiếu diệu Kỳ-viên sáng tỏa Ðến nơi Phật ngự Ðảnh lễ Thế Tôn Rồi đứng một bên Cung kính bạch Phật Bằng lời kệ rằng: “Chư thiên và nhân loại Suy nghĩ điều hạnh phúc, Hằng tầm cầu mong đợi Một đời sống an lành. Xin ngài vì bi mẫn, Hoan hỷ dạy chúng con Về phúc lành cao thượng”. Thế Tôn tùy lời hỏi Rồi giảng giải như vầy: “Không gần gũi kẻ ác Thân cận bậc trí hiền Đảnh lễ người đáng lễ Là phúc lành cao thượng. Ở trú xứ thích hợp Công đức trước đã làm Chơn chánh hướng tự tâm Là phúc lành cao thượng. Ða văn, nghề nghiệp giỏi Khéo huấn luyện, học tập Nói những lời chơn chất Là phúc lành cao thượng. Hiếu thuận bậc sanh thành Dưỡng dục vợ và con Sở hành theo nghiệp chánh Là phúc lành cao thượng. Bố thí, hành đúng Pháp Giúp ích hàng quyến thuộc Giữ chánh mạng trong đời Là phúc lành cao thượng. Xả ly tâm niệm ác Chế ngự không say sưa Trong pháp không phóng dật Là phúc lành cao thượng. Biết cung kính khiêm nhường Tri túc và tri ân Ðúng thời nghe chánh pháp Là phúc lành cao thượng. Nhẫn nhục lời nhu hòa Yết kiến bậc sa-môn Tùy thời đàm luận pháp Là phúc lành cao thượng. Tự chủ, sống phạm hạnh Thấy rõ lý Thánh đế Giác ngộ quả niết-bàn Là phúc lành cao thượng. Khi xúc chạm việc đời Tâm không động, không sầu Tự tại và vô nhiễm Là phúc lành cao thượng. Những sở hành như vậy Không chỗ nào thối thất Khắp nơi được an toàn Là phúc lành cao thượng”./. Chân Lý Hay. Tổng hợp những bài giảng Phật pháp hay nhất của Thầy Thích Tuệ Hải, Đại sư Pháp Vân, Thích Pháp Hòa, Thích Phước Tiến, Thích Trí Huệ, HT Thích Thanh Từ, HT Tuyên Hóa, TT Thích Trí Siêu... Website: http://www.chanlyhay.com Facebook: https://www.facebook.com/NhungChanLyHay Youtube: https://www.youtube.com/user/chanlyhay

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.