Kinh Hoa Nghiêm - Kinh Phổ Môn - Lắng Nghe Tâm Mình Tu Tập - Thích Giới Đức

Featured Videos

Kinh Hoa Nghiêm - Kinh Phổ Môn - Lắng Nghe Tâm Mình Tu Tập - Thích Giới Đức

1,364 0 0 0 Người đăng: admin

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Hòa Thượng Giới Đức giảng tại Chùa Hoa Nghiêm Fort Belvoir, VA ngày 17 tháng 4 năm 2016.

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.