Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Thứ 25 - Phẩm Đà La Ni Thứ 26 - Thích Thiện Xuân

Featured Videos

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Thứ 25 - Phẩm Đà La Ni Thứ 26 - Thích Thiện Xuân

1,962 0 0 0 Người đăng: admin

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm " Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn " Thứ 25. Phẩm " Đà La Ni " Thứ 26.
tại HNTT 7- 7- 2016

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.