Kinh Địa Tạng (11/15) - Thích Pháp Hòa

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Tu Viện Trúc Lâm11328 - 97 StreetEdmonton, AB, T5G 1X4CanadaPhone (780) 471-1093Fax (780) 471-5394Email: info@truclam.ca

Đăng bình luận.

Bình luận (1)

  • TUONG GIAC Đã thêm UOC MO CUA CON LA DUOC SANG CANADA DINH CU.NAM MO DAI TU DAI BI QUAN THE AM BO TAT