Kinh Di-lặc Bồ-Tát Thượng Sanh - Phim hoạt hình - Phật Âm

Nếu không xem được video, Bấm vào biểu tượng để xem video.

Kinh Di-lặc Bồ-Tát Thượng Sanh - Phim hoạt hình - Phật Âm

9,804 0 0 4 Người đăng: admin

  • Lưu ý: Vui lòng tạm Dừng Video trước khi chuyển sang nghe Audio.
Phim hoạt hình
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Kinh Di-lặc Bồ-Tát Thượng Sanh - Phim hoạt hình - Thầy Phật Âm thuyết giảng

Đăng bình luận.

Bình luận (4)

  • leson_0938389429 Đã thêm zay la chung ta ko co phuoc bau de gap dc DUC PHAT DI LAC rui
  • Administrator Banned Đã thêm Ban Biên Tập đã sửa lại video rồi đó bạn.
  • Tên của bạn Đã thêm video này bị lỗi ùi , hem nghe dc gì hết
  • giang tru nhuan Đã thêm nam mo a di da phat