Kinh A Nậu La Độ: Luân hồi, nghiệp báo dưới ánh sáng vô ngã - Giáo lý duyên khởi - Thích Nhất Hạnh

Nếu không xem được video, Bấm vào biểu tượng để xem video.

Kinh A Nậu La Độ: Luân hồi, nghiệp báo dưới ánh sáng vô ngã - Giáo lý duyên khởi - Thích Nhất Hạnh

4,784 0 0 0 Người đăng: admin

  • Lưu ý: Vui lòng tạm Dừng Video trước khi chuyển sang nghe Audio.

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Luân hồi, nghiệp báo dưới ánh sáng vô ngã - TS. Thích Nhất Hạnh
 Lạy xuống như một dòng sinh mạng
- Luân hồi, nghiệp báo dưới ánh sáng vô ngã
- Giáo lý duyên khởi
Giảng ngày 20/12/2012 tại Làng Mai, Pháp Quốc.

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.