Kinh A Nậu La Độ: Luân hồi, nghiệp báo dưới ánh sáng vô ngã - Giáo lý duyên khởi - Thích Nhất Hạnh

Kinh A Nậu La Độ: Luân hồi, nghiệp báo dưới ánh sáng vô ngã - Giáo lý duyên khởi - Thích Nhất Hạnh

5,767 0 0 0 Người đăng: admin

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Luân hồi, nghiệp báo dưới ánh sáng vô ngã - TS. Thích Nhất Hạnh
 Lạy xuống như một dòng sinh mạng
- Luân hồi, nghiệp báo dưới ánh sáng vô ngã
- Giáo lý duyên khởi
Giảng ngày 20/12/2012 tại Làng Mai, Pháp Quốc.

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.