Khóa thiền Tứ Niệm Xứ tại chùa Thiên Trúc - (Gồm 8/10 bài) - TS Kim Triệu

Nếu không xem được video, Bấm vào biểu tượng để xem video.

Khóa thiền Tứ Niệm Xứ tại chùa Thiên Trúc - (Gồm 8/10 bài) - TS Kim Triệu

7,377 0 0 0 Người đăng: admin

Phần 1 2 3 4 5 7 8 10
  • Lưu ý: Vui lòng tạm Dừng Video trước khi chuyển sang nghe Audio.
Pháp thoại
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Khóa thiền Tứ Niệm Xứ tại chùa Thiên Trúc - Bài 1
Bài 2: Minh và Vô Minh
Bài 3: Chánh Niệm
Bài 4: Niệm Chi Tiết
Bài 5: Vun Bối Chánh Niệm
Bài 7: Tâm Quán Niệm Xứ
Bài 8: Thân Bệnh Tâm Không Bệnh
Bài 10: Quả Báu Sự Tu Tập

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.