Khóa thiền Tứ Niệm Xứ tại chùa Thiên Trúc - (Gồm 8/10 bài) - TS Kim Triệu

Nếu không xem được video, Bấm vào biểu tượng để xem video.

Khóa thiền Tứ Niệm Xứ tại chùa Thiên Trúc - (Gồm 8/10 bài) - TS Kim Triệu

2,992 0 0 0 Người đăng: admin

Phần 1 2 3 4 5 7 8 10
  • Lưu ý: Vui lòng tạm Dừng Video trước khi chuyển sang nghe Audio.

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Khóa thiền Tứ Niệm Xứ tại chùa Thiên Trúc - Bài 1
Bài 2: Minh và Vô Minh
Bài 3: Chánh Niệm
Bài 4: Niệm Chi Tiết
Bài 5: Vun Bối Chánh Niệm
Bài 7: Tâm Quán Niệm Xứ
Bài 8: Thân Bệnh Tâm Không Bệnh
Bài 10: Quả Báu Sự Tu Tập

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.