Khai Thị Về Ngũ Giới - Pháp Sư Tịnh Không

Nếu không xem được video, Bấm vào biểu tượng để xem video.

Khai Thị Về Ngũ Giới - Pháp Sư Tịnh Không

4,341 0 0 1 Người đăng: thienthong

  • Lưu ý: Vui lòng tạm Dừng Video trước khi chuyển sang nghe Audio.

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Khai Thị Về Ngũ Giới - Thầy Pháp Sư Tịnh Không giảng

Đăng bình luận.

Bình luận (1)

  • HAI Đã thêm NGHE RAT HAY