Học Phật Vì Lẽ Gì - Pháp Sư Tịnh Không

Học Phật Vì Lẽ Gì - Pháp Sư Tịnh Không

2,292 0 0 0 Người đăng: thienthong

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

"Cầu Phật chủng trí" trong tất cả thời tâm chẳng quên mất. Đây chính là mục tiêu phương hướng học Phật của chúng ta, mỗi thời mỗi khắc đều chẳng sai lệch. Mục tiêu gì "Cầu Phật chủng trí", "Chủng trí" là "A Nậu Đa la Tam miệu Tam Bồ Đề" - Vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chúng ta học Phật vì lẻ gì?

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.