Hộ Niệm Vãng Sanh - Tọa Ðàm tại Chùa Phổ Thiện Hòa - Diệu Âm

Nếu không xem được video, Bấm vào biểu tượng để xem video.

Hộ Niệm Vãng Sanh - Tọa Ðàm tại Chùa Phổ Thiện Hòa - Diệu Âm

3,749 0 0 1 Người đăng: admin

  • Lưu ý: Vui lòng tạm Dừng Video trước khi chuyển sang nghe Audio.
Pháp thoại
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Hộ Niệm Vãng Sanh - Tọa Ðàm tại Chùa Phổ Thiện Hòa - Cư Sỉ Diệu Âm

Đăng bình luận.

Bình luận (1)

  • Tên của bạn Đã thêm NAM MÔ A MI ĐÀ PHẬT ĐỆ CUỐI ĐẦU CUNG KÍNH ĐẢNH LỄ DIỆU ÂM CƯ SĨ NAM MÔ A MI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A MI ĐÀ PHẬ