Hộ Niệm Vãng Sanh - Tọa Ðàm tại Chùa Phổ Thiện Hòa - Diệu Âm

Hộ Niệm Vãng Sanh - Tọa Ðàm tại Chùa Phổ Thiện Hòa - Diệu Âm

2,247 0 0 1 Người đăng: admin

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Hộ Niệm Vãng Sanh - Tọa Ðàm tại Chùa Phổ Thiện Hòa - Cư Sỉ Diệu Âm

Đăng bình luận.

Bình luận (1)

  • Tên của bạn Đã thêm NAM MÔ A MI ĐÀ PHẬT ĐỆ CUỐI ĐẦU CUNG KÍNH ĐẢNH LỄ DIỆU ÂM CƯ SĨ NAM MÔ A MI ĐÀ PHẬT NAM MÔ A MI ĐÀ PHẬ