Hiểu về bản ngã - Thích Chân Quang

Hiểu về bản ngã - Thích Chân Quang

8,201 0 0 1 Người đăng: admin

Pháp thoại
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Hiểu về bản ngã - Thầy Thích Chân Quang giảng

Đăng bình luận.

Bình luận (1)

  • chiếu phúc Đã thêm bạn nguyễn đạt đã hiểu về cái "tôi" theo nghỉa đen ! theo mình cái tôi được thầy giảng ở đây là bản ngã của bạn.

    ý thầy muốn nói ở đây là : trên thế gian này , cuộc sống này, của cải này, địa vị này, gia điình này chỉ là vô thường, chỉ là theo luật nhân quả mà bạn có gia đình bạ, quê hương bạn , bố me bạn ở kiếp này thôi. mọi thứ trên thế gian này là vô thường bản à. nên đễ bỏ được bản ngã quả là khó vô cùng !!