Hành hương Ấn Độ tháng 2 năm 2014 (phần 2) - Thích Nhật Từ

Hành hương Ấn Độ tháng 2 năm 2014 (phần 2) - Thích Nhật Từ

3,884 0 0 1 Người đăng: tranngocdong

Phim tài liệu
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Hành hương Ấn Độ tháng 2 năm 2014 (phần 2) - Thầy Thích Nhật Từ thuyết giảng

Đăng bình luận.

Bình luận (1)

 • CS PHÁP ẤN - PHÁP BẢO TỰ MỸ THO Đã thêm + KINH 131 TB - NHẤT DẠ HIỀN GIẢ :
  Quá khứ không truy tìm
  Tương lai không ước vọng.
  Quá khứ đã đoạn tận,
  Tương lai lại chưa đến,
  Chỉ có pháp hiện tại
  Tuệ quán chính ở đây.
  Không động, không rung chuyển
  Biết vậy, nên tu tập,
  Hôm nay nhiệt tâm làm,
  Ai biết chết ngày mai?
  Không ai điều đình được,
  Với đại quân thần chết,
  Trú như vậy nhiệt tâm,
  Ðêm ngày không mệt mỏi,
  Xứng gọi Nhứt dạ Hiền,
  Bậc an tịnh, trầm lặng.