Haiensa Temple - South Korea (nhạc đánh trống rất hay) - Phật Âm

Haiensa Temple - South Korea (nhạc đánh trống rất hay) - Phật Âm

4,231 0 0 0 Người đăng: admin

Phim tài liệu
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Drumming starts at 1:25
I was hopping around South Korea finding my family when I stopped at Haiensa. We rose long before sunrise, hiked up the mountain to the Haiensa Buddhist Temple. Each day for 600 years the Monks have woken the world with gongs, drums, and chants.

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.