Hai Mươi Điều Khó Làm - Hòa Thượng Tuyên Hóa

Nếu không xem được video, Bấm vào biểu tượng để xem video.

Hai Mươi Điều Khó Làm - Hòa Thượng Tuyên Hóa

4,986 0 0 0 Người đăng: thienthong

  • Lưu ý: Vui lòng tạm Dừng Video trước khi chuyển sang nghe Audio.
Sách nói
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Trích lục từ Tứ Thập Nhi Chương Kinh (Chương 12) do HT Tuyên Hóa lược giảng.Xem kinh văn (không có thuyết giảng): http://www.hoakhaikienphat.com/kinhdiensach/kinhphatthuyetthapnhichuong/Phatthuyettunhithapchuong.htmXem kinh văn có thuyết giảng (HT Tuyên Hóa)http://www.chuavanphat.org/Sau đó nhấn vào Kinh Điển, sau cùng nhấn vào:Kinh Phật Nói Bốn Mươi Hai Chương Lược GiảngNghe giảng MP3 (HT Tuyên Hóa)http://www.phapgioi.com/tangthan/index.php/sach-noi-pg/ht-tuyen-hoa-doc/2382-tu-thap-nhi-chuong-kinh.htmlChương 12Nêu Ra Sự Khó Ðể Khuyên TuÐức Phật dạy: "Người ta có hai mươi sự khó: 1) Bần cùng mà bố thí là khó; 2) Hào quý mà học Ðạo là khó; 3) Bỏ thân mạng ắt chết là khó; 4) Ðược thấy kinh Phật là khó; 5) Sanh gặp đời có Phật là khó; 6) Nhịn sắc, nhịn dục là khó; 7) Thấy tốt mà chẳng mong cầu là khó; 8) Bị sỉ nhục mà chẳng tức giận là khó; 9) Có thế lực mà không lạm dụng là khó; 10) Gặp việc mà vô tâm là khó; 11) Học rộng, nghiên cứu nhiều là khó; 12) Dẹp trừ tánh ngã mạn là khó; 13) Chẳng khinh người chưa học là khó; 14) Thực hành tâm bình đẳng là khó; 15) Chẳng nói thị phi là khó; 16) Gặp được Thiện-tri-thức là khó; 17) Học Ðạo, thấy được tánh là khó; 18) Tùy duyên hóa độ người là khó; 19) Thấy cảnh mà không động là khó; 20) Khéo biết phương tiện là khó."

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.