Giới Định Tuệ - Thích Thiện Xuân

Giới Định Tuệ - Thích Thiện Xuân

9,868 0 0 1 Người đăng: admin

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Giới Định Tuệ - Thầy Thích Thiện Xuân thuyết giảng

Đăng bình luận.

Bình luận (1)

  • Lộc Đã thêm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phât! Nam Mô A Di Đà Phật! Con thành tâm biết ơn ngài, biết ơn thầy!