Giáo lý Duyên khởi tùy thuận vào bản môn - Thích Nhất Hạnh

Nếu không xem được video, Bấm vào biểu tượng để xem video.

Giáo lý Duyên khởi tùy thuận vào bản môn - Thích Nhất Hạnh

3,298 0 0 0 Người đăng: admin

  • Lưu ý: Vui lòng tạm Dừng Video trước khi chuyển sang nghe Audio.

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Giáo lý Duyên khởi tùy thuận vào bản môn - HT. Thích Nhất Hạnh
2012-2013 An cư kiết đông
Giảng vào ngày 25/11/2012 tại Làng Mai, Pháp Quốc.

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.