Giảng "Kinh Địa Tạng" - Hòa Thượng Tuyên Hóa

Giảng "Kinh Địa Tạng" - Hòa Thượng Tuyên Hóa

160k 5 0 3 Người đăng: thienthong

Phần 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Giảng Thuật. Tác giả: HT Thích Tuyên Hóa. Dịch: Vạn Phật Thánh Thành. Diễn đọc: Huy Hồ, Chiếu Thành, Ngọc Mỹ, Kiều Hạnh, Tuấn Anh, Kim Phượng, Nam TrungURL danh sách phát:http://www.youtube.com/playlist?list=PLC61C847D5ACD17A7

Đăng bình luận.

Bình luận (3)

  • thuc Đã thêm nam mo dia tang vuong bo tat
  • TaiNguyen Đã thêm CON NAY ĐÃ NGHE THẦY THUYẾT PHÁP VÀ CON RẤT ƯNG Ý VÀ CON BIẾT CON ĐÃ PHẠM SAI LẦM RẤT LỚN LÀ BẤT HIẾU VỚI MẸ CON CON THÀNH THAT65XIN LỖI MẸ THẬT NHIỀU MONG MẸ THA THỨ CHO CON NAM MO ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT MA HA TÁT TÁT ĐẠI CHỨNG MINH
  • NAM MO A DI DA PHAT Đã thêm NAM MO DIA TANG VUONG BO TAT,NAM MO DIA TANG VUONG BO TAT,NAM MO DIA TANG VUONG BO TAT, NAM MO DIA TANG VUONG BO TAT,NAM MO DIA TANG VUONG BO TAT ,NAM MO DIA TANG VUONG BO TAT, NAM MO DIA TANG VUONG BO TAT ,NAM MO DIA TANG VUONG BO TAT,NAM MO DIA TANG VUONG BO TAT, NAM MO DIA TANG VUONG BO TAT,NAM MO DIA TANG VUONG BO TAT,NAM MO DIA TANG VUONG BOTAT, NAM MO DIA TANG VUONG BO TAT,NAM MO DIA TANG VUONG BO TAT,NAM MO DIA TANG VUONG BO TAT, NAM MO DIA TANG VUONG BO TAT,NAM MO DIA TANG VUONG BO TAT,NAM MO DIA TANG VUONG BO TAT , NAM MO DIA TANG VUONG BO TAT ,NAM MO DIA TANG VUONG BO TAT ,NAM MO DIA TANG VUONG BO TAT NAM MO DIA TANG VUONG BO TAT,NAM MO DIA TANG VUONG BO TAT ,NAM MO DIA TANG VUONG BO TAT, NAM MO DIA TANG VUONG BO TAT,NAM MO DIA TANG VUONG BO TAT,NAM MO DIA TANG VUONG BO TAT
    NAM MO DIA TANG VUONG BO TAT,NAM MO DI ATANG VUONG BO TAT ,NAM MO DIA TANG VUONG BO TAT, NAM MO DIA TANG VUONG BO TAT,NAM MO DIA ANG VVUONG BO TAT ,NAM MO DI ATANG VUONG BO TAT, NAM MO DIA TANG VUONG BO TAT,NAM MO DIA TANG VUONG BO TAT ,NAM MO DIA TANG VUONG BO TAT NAM MO DIA TANG VUONG BO TAT,NAM MO DIA TANG VUONG BO TAT,NAM MO DIA TANG VUONG BO TAT NAM MO DIA TANG VUONG BO TAT,NAM MO DIA TANG VUONG BO TAT ,NAM MO DIA TANG VUONG BO TAT