Giảng Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ (Tập 22) (22/188) - Pháp Sư Tịnh Không

Giảng Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ (Tập 22) (22/188) - Pháp Sư Tịnh Không

2,600 0 0 1 Người đăng: admin

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Giảng Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ (Tập 22) (22/188) - Thầy Pháp Sư Tịnh Không giảng

Đăng bình luận.

Bình luận (1)

  • Tên của bạn Đã thêm HUYNH VAN SANG
    0 các phút trước đó

    Loi day cua ngai thật là bậc đại trí huệ moi co thê giáo duc cho chung sanh nhu con giãm duoc phiền nảo tăng thêm tri hue tieu bot nghiep chuong. con tiep nhan loi hoa thuong day ma con chua lam duoc con bi nghiep chuong qua sau nặng la tập khi phien não huan tap nhieu đoi nhieu kiep den nay con pham vao gioi ta dâm ma con ko vuot qua duoc voi chung sanh nay con thua nhan voi thay voi Phatvoi tat ca chung sanh neu ai biet thi hay chửi cho nghiệp chuong cua con tieu va duoc doan tru tam ham muon TA DÂM