Diệu Dụng Quán Âm - Part 1 - Thích Pháp Hòa

Diệu Dụng Quán Âm - Part 1 - Thích Pháp Hòa

22.8k 0 0 2 Người đăng: admin

Phần 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pháp thoại
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Diệu Dụng Quán Âm - Part 1 - Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng

Đăng bình luận.

Bình luận (2)

  • Tên của bạn Đã thêm Nam mô a Di Đà Phật, Nam mô a Di Đà Phật, Nam mô a Di Đà Phật!
    Thầy giảng giải, nói cả tiếng đồng hồ, thầy không sợ mệt, thầy lại lo mọi người nghe mệt và mất thời gian. Tình thương của Thầy dành cho đại chúng thật cao cả, đúng là tình thương của người cha dành cho con cái mình......Con cảm ơn thầy!
    Con nghe thầy giảng không thấy mệt. Lúc này con lại nhớ đến một câu trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm tựa thứ nhất:"....Ngài nói Pháp Hoa khai thị nhất thừa trải sáu mươi kiếp, những người nghe Pháp không thấy mệt mỏi như khoảng bữa ăn....."
  • Tên của bạn Đã thêm Nam mô a Di Đà Phật, Nam mô a Di Đà Phật, Nam mô a Di Đà Phật !
    Thầy giảng giải, nói cả tiếng đồng hồ, thầy không sợ mệt, thầy lại lo mọi người nghe mệt và mất thời gian. Tình thương của Thầy dành cho đại chúng thật cao cả, đúng là tình thương của người cha dành cho con cái mình......Con cảm ơn thầy !
    Con nghe thầy giảng không thấy mệt . Lúc này con lại nhớ đến một câu trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm tựa thứ nhất:"....Ngài nói Pháp Hoa khai thị nhất thừa trải sáu mươi kiếp, những người nghe Phápkhoong thấy mệt mỏinhw khoảng bữa ăn....."