Diễn Đọc "Chú Đại Bi" - Phật Âm

Nếu không xem được video, Bấm vào biểu tượng để xem video.

Diễn Đọc "Chú Đại Bi" - Phật Âm

17.2k 0 0 1 Người đăng: thienthong

  • Lưu ý: Vui lòng tạm Dừng Video trước khi chuyển sang nghe Audio.
Kinh - Chú
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Reading the Great Compassion Mantra

Đăng bình luận.

Bình luận (1)

  • vo gia han Đã thêm bai nay rat hay